Regulamin

Regulamin korzystania z portalu MyWpis.pl

 1. Wstęp. MyWpis.pl jest katalogiem firm zawierającym wizytówki i banery firm i instytucji posiadających swoje siedziby na terytorium polski.
 1. Dodanie jak i późniejsze utrzymanie wpisu jest bezpłatne

 2. Korzystanie ze zgromadzonej w serwisie MyWpis.pl bazy firm jest bezpłatne

 3. Po dokonaniu wpisu należy zapisać, bądz zapamiętać sobie numer ID wpisu i hasło w celu pózniejszej edycji.

 4. Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie prawdziwych danych firmy i aktualnego adresu e-mail (w celu potwierdzenia rejestracji)

 5. Wpisy w serwisie MyWpis.pl powinny dotyczyć jedynie firmy. Wpisy dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie zostaną zaakceptowane

 6. Zabrania się zamieszczania treści naruszających prawo lub dobre obyczaje

 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Administrator może usunąć wadliwe treści bez obowiązku informowania o tym fakcie użytkownika

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści wpisanych przez użytkownika

 9. Jednej firmie przysługuje tylko jeden wpis w bazie MyWpis.pl

 10. Każdą firmę można przyporządkować do maksymalnie dwóch kategorii

 11. Na jeden adres e-mail można dodać tylko jedną firmę

 12. Po dodaniu lub edycji wpisu pojawi się on na stronie po akceptacji administratora ( do 2 dni roboczych)

 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez ogłoszeniodawcę, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług serwisu

 14. W każdej chwili można edytować dane firmy

 15. Zarejestrować się może każda firma posiadająca swoją siedzibę na terytorium Polski

 16. Wszystkie wprowadzone dane firmowe w serwisie MyWpis.pl, oprócz danych osobowych, stanowić będą dane publiczne

 17. Podczas procesu dodawania firmy do katalogu użytkownika zostanie poproszony o podanie swoich danych oraz hasła. Dane tej osoby: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz hasło pozostaną nieujawnione i nie będą publikowane na stronach MyWpis.pl

 18. MyWpis.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.MyWpis.pl. Każdego użytkownika MyWpis.pl obowiązuje aktualna treść Regulaminu zamieszczana na stronie.

 19. Wszelkie pytania i informacje dotyczące katalogu MyWpis.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

 20. Wygląd, układ graficzny i barwy serwisu www.MyWpis.pl stanowią wyłączną własność www.MyWpis.pl i podlegają ochronie prawnej. Upodobnianie własnych serwisów internetowych lub innych form komercyjnych do wyglądu serwisu www. MyWpis.pl stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niedopuszczalne jest kopiowanie, wykorzystywanie i powielanie autorskich prac bez zgody autora produktu. Działania ukierunkowane na umyślne obciążenie serwisu www.MyWpis.pl są niezgodne z regulaminem.