Regulamin - myholiday

Regulamin korzystania z portalu MyWpis.pl dla bazy noclegowej MyHoliday

1. Wstęp
MyWpis.pl jest katalogiem firm zawierającym wizytówki i banery firm i instytucji posiadających swoje siedziby na terytorium polski, a także jest katalogiem obiektów noclegowych, które znajdują się na terenie polski pod nazwą katalogu MyHoliday.

2. Dodanie jak i późniejsze utrzymanie wpisu jest bezpłatne

3. Korzystanie ze zgromadzonej w serwisie MyWpis.pl bazy firm i bazy obiektów noclegowych jest bezpłatne

4. Po dokonaniu wpisu należy zapisać, bądz zapamiętać numer ID wpisu i hasło w celu pózniejszej edycji.

5. Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie prawdziwych danych firmy, obiektu noclegowego i aktualnego adresu e-mail (w celu potwierdzenia rejestracji)

6. Wpisy w serwisie MyWpis.pl powinny dotyczyć jedynie firmy, a w katalogu MyHoliday dotyczą obiektów noclegowych.

7. Zabrania się zamieszczania treści naruszających prawo lub dobre obyczaje

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Administrator może usunąć wadliwe treści bez obowiązku informowania o tym fakcie użytkownika

9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści wpisanych przez użytkownika

10. Tylko dla jednego obiektu noclegowego przysługuje jeden wpis w katalogu MyHoliday na MyWpis.pl

11. Na jeden adres e-mail można dodać tylko jeden obiekt noclegowy

12. Po dodaniu lub edycji wpisu pojawi się on na stronie po akceptacji administratora ( do 2 dni roboczych)

13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez ogłoszeniodawcę, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług serwisu

14. W każdej chwili można edytować dane wpisu dla obiektu noclegowego

15. Zarejestrować można każdy obiekt noclegowy, znajdujący się na terytorium Polski

16. Wszystkie wprowadzone dane firmowe w serwisie MyWpis.pl, jak i dane obiektów noclegowych w katalogu MyHoliday, oprócz danych osobowych, stanowić będą dane publiczne

17. Podczas procesu dodawania firmy do katalogu użytkownika zostanie poproszony o podanie swoich danych oraz hasła. Dane tej osoby: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz hasło pozostaną nieujawnione i nie będą publikowane na stronach MyWpis.pl

18. MyWpis.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.MyWpis.pl. Każdego użytkownika MyWpis.pl obowiązuje aktualna treść Regulaminu zamieszczana na stronie.

19. Wszelkie pytania i informacje dotyczące katalogu MyWpis.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

20. Wygląd, układ graficzny i barwy serwisu www.MyWpis.pl stanowią wyłączną własność www.MyWpis.pl i podlegają ochronie prawnej. Upodobnianie własnych serwisów internetowych lub innych form komercyjnych do wyglądu serwisu www. MyWpis.pl stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niedopuszczalne jest kopiowanie, wykorzystywanie i powielanie autorskich prac bez zgody autora produktu. Działania ukierunkowane na umyślne obciążenie serwisu www.MyWpis.pl są niezgodne z regulaminem.