Przychodnie prywatne

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Równe Szanse"

Frezjowa 22

60-175 Poznań (wielkopolskie)

Tel.: 509 445 939, 519 181 856, 516 808 041

Tel. kom.: 509 445 939, 519 181 856, 516 808 041

e-mail: poradniarowneszanse@wp.pl

strona www: poradniarowneszanse.pl

gadu gadu: Poradnia "Równe Szanse"

Opis firmy

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Równe Szanse". Placówka prowadzona równolegle z przedszkolami integracyjnymi, oferuje dzieciom i osobom dorosłym diagnozę i terapię w zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych.

Proponujemy: wczesne wsparcie rozwoju dziecka, diagnozę w zakresie problemów szkolnych, pomoc dzieciom i dorosłym z deficytami w obrębie przetwarzania i integracji bodźców sensorycznych, wsparcie logopedyczne, psychologiczne i peagogiczne na każdym etapie życia dla dzieci i dorosłych, również ze specyficznymi potrzebami, warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, zajęcia grupowe i indywidualne.

Z naszymi klientami pracują doświadczeni terapeuci, specjaliści w dziedzinach: Integracja Sensoryczna, Metoda Johansena, Metoda Warnkego, Biofeedback, Fizjoterapia, Dogoterapia, Logopedia, Logorytmika, Kynologopedia, Terapia ręki, Arteterapia, Masaż metodą Shantala, Terapia pedagogiczna, Terapia funkcji wzrokowych, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia pedagogiczna, Wczesna interwencja logopedyczna.