Stowarzyszenia

Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o.

Górnych Wałów 27 A

44-100 Gliwice (śląskie)

Tel.: +48 32 743 61 51

Tel. kom.: +48 32 743 61 53

e-mail: glokor@glokor.eu

strona www: www.glokor.eu

gadu gadu:

Opis firmy

Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. istnieje od 1996 r. i od samego początku w każdy obszar swojej działalności wpisuje szeroko pojętą ochronę środowiska. Naszym celem jest wzmocnieniem transferu technologii pomiędzy ośrodkami naukowo – technicznymi a biznesem.  CBR GLOKOR  posiada specjalistyczną infrastrukturę oraz sprzęt, który pozwala świadczyć usługi i prowadzić prace badawczo wdrożeniowe na najwyższym światowym standardzie dla naszych partnerów i klientów. Wszystkie te powyżej wymienione działania i inwestycje pozwoliły CBR GLOKOR  na stworzenie modelu współpracy mającego na celu wsparcie procesu komunikacji pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez prowadzenie wspólnych badań i ich komercjalizację.

W tym celu zapraszamy do współpracy wiodące uczelnie techniczne oraz jednostki badawczo-naukowe w Polsce oraz przemysł. Celem tych działań jest stworzenie optymalnych warunków dla naukowców zainteresowanych rozwiązywaniem praktycznych problemów w dziedzinie ochrony środowiska oraz komercjalizacją wypracowanych rozwiązań w przemyśle.
Infrastruktura GLOKOR zapewni w pełni niezbędne wymogi do prowadzenia badań zarówno w oparciu o nasze laboratorium jak i laboratoria współpracujące na terenie Unii Europejskiej

Research and development Center GLOKOR

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU EUROPY CENTRALNEJ S.A. (CERDI S.A.) 

Film reklamowy