Elektroniczny sprzęt i akces.

Kamika Instruments

Strawczyńska 16

01-473 Warszawa (mazowieckie)

Tel.: 22 666 9332

Tel. kom.:

e-mail: info@kamika.pl

strona www: www.kamika.pl

gadu gadu:

Opis firmy

KAMIKA Instruments jest polskim producentem urządzeń do pomiaru wielkości fizycznych w sposób elektroniczny.

Mamy 30-letnie doświadczenie w pracy nad wieloma oryginalnymi systemami pomiarowymi, sterowanymi za pomocą komputerów.

Szczególnie specjalizujemy się w optyczno - elektronicznych pomiarach wielkości cząstek stałych i ciekłych w powietrzu oraz cząstek stałych w wodzie i roztworach wodnych.

Nasza aparatura może służyć do pomiaru:
*zanieczyszczeń stałych w wodzie i powietrzu;
*granulacji materiałów sypkich na sucho i zawieszonych w wodzie;
*powierzchni właściwej i uziarnienia wg analizy sitowej;
*rozpylonych kropel cieczy i aerozolu;
*rozkładu wielkości cząstek emulsji.

Nasze urządzenia mają zastosowanie:
*do szybkiej kontroli procesów przemysłowych i ich optymalizacji;
*do badań laboratoryjnych dla celów naukowych;
*do pomiaru czystości wody i płynów infuzyjnych;
*do kontroli emisji pyłu w spalinach;
*do pomiaru imisji pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5;  
*do analizy areometrycznej gruntu.

Dzięki unikalnej metodzie pomiaru, nasze systemy zapewniają:
*pełną symulację tradycyjnej analizy sitowej i innych metod badawczych
*informację na temat kształtu mierzonych cząstek;
*szeroki zakres pomiarowy, określony przez średnice cząstek,
od 0,4 um do 130 mm

Nasze przyrządy mogą służyć jako liczniki cząstek.
Przyrządy produkcji KAMIKA, dzięki swemu niezawodnemu działaniu, sprawdziły się zarówno w przemyśle, jak i w badaniach naukowych

Film reklamowy