Doradztwo i konsulting

Silverdust

Modrzejowska 27

41-200 Sosnowiec (śląskie)

Tel.: 32 299 20 40

Tel. kom.:

e-mail: silverdust.sosnowiec@gmail.com

strona www:

gadu gadu:

Opis firmy

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.
Z roku na rok pomoc z Unii się rozszerza, a programy mnożą. Można się w tym wszystkim pogubić, jednak jeśli zależy Ci na otrzymaniu dotacji, warto dopilnować wszystkich terminów.
Nasza firma oferuje pomoc przy:
- poszukiwaniu źródeł dofinansowania 
-wypełnianiu wniosków aplikacyjnych 
- obsłudze prawnej projektów 
- zarządzaniu projektem 
- rozliczaniu projektu 
Informacje:
- jak krok po kroku przebiega proces ubiegania się o dofinansowanie
-jak rozliczać wnioski.
Oferujemy także kompleksowe rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu zadłużeń, jak i odzyskiwania długów w trybie sądowym i polubownym. Naszą specjalność stanowi windykacja należności i wierzytelności.
Odzyskujemy je z tytułu:
- umów pożyczki 
- umów zawartych ustnie 
- umów o pracę
- faktur za dostawy i usługi
- niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych
- odszkodowań
- innych 
Oferujemy również najwyższą jakość usług , kierując się wyłącznie dobrem klienta. Niesiemy pomoc prawną i finansową osobom, które ucierpiały w wyniku wypadków realizując to poprzez uzyskiwanie jak największych odszkodowań zwrotnych od firm ubezpieczeniowych. Pomagamy w przypadkach obejmujących:
-szkody osobowe
-szkody rzeczowe i majątkowe