Stowarzyszenia

Fundacja ChomONto

Ogniskowa

93-329 Łódź (łódzkie)

Tel.: 794790958

Tel. kom.: 794790958

e-mail: fundacja@chomonto.pl

strona www: http://chomonto.pl

gadu gadu:

Opis firmy

Nasza fundacja STYMULUJE oraz WSPIERA rozwój gospodarczy i społeczny za pomocą technologii IT. 


Czym się obecnie zajmujemy?-

Działamy w zakresie projektowania, tworzenia i promowania aplikacji społecznych. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://aplikacjespoleczne.pl 


Jakie są nasze najważniejsze cele?

Związane są one z pojęciami aktywizacji, przedsiębiorczości, innowacyjności, edukacji, integracji społecznej, demokracji, świadomości obywatelskiej, społeczności lokalnych, wolontariatu i organizacji pozarządowych.


Zasady działania fundacji:

świadomość podejmowanego ryzyka, lokalna koncentracji działań, przypisanie lidera, prostota efektu, dzielenie zasobów, dzielenie wiedzy i obrazowa prezentacja.


Kategorie organizacji:
* Ochrona praw
( Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji)

* Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 
(Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości)

* Nauka, edukacja 
(Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce)

* Wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
( Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych)

* Promocja i organizacja wolontariatu

* Wspieranie organizacji pozarządowych