Pozostałe

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT Robert Rozbicki

Grzybowska 16/22 lok. 1110

00-132 Warszawa (mazowieckie)

Tel.: +48 22 624 88 79

Tel. kom.:

e-mail: office@novelpat.pl

strona www: www.novelpat.pl

gadu gadu:

Opis firmy

Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej.
Zakres usług obejmuje m. in. znaki towarowe, logotypy, nazwy handlowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochronę praw autorskich. Oferta zawiera także pełny zakres tzw. usług otoczenia biznesu w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej, do których zalicza się m. in. audyt, opracowywanie strategii rozwoju oraz zarządzanie portfelem marek, usługi doradcze i konsultingowe.
Kancelaria reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.
Ponadto kancelaria współpracuje z grupą specjalistów z różnych dziedzin nauki, co daje możliwość kompleksowego świadczenia usług i stawia kancelarię w gronie zaufanych doradców. Dla klientów jest to dodatkowa gwarancja pełnego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług.