Pozostałe...

Zbigniew Piszczatowski Geodezja Wycena Nieruchomości

Stołeczna 14B/35

15-879 Białystok (podlaskie)

Tel.: 85-745 18 80

Tel. kom.: 502 922 033

e-mail: zbigniew_piszczatowski@o2.pl

strona www: www.geodezja-wycena.cba.pl

Skype:

Opis firmy

 

Jesteśmy firmą z Białegostoku świadczącą usługi z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości. Działamy na terenie województwa podlaskiego i terenach przyległych sąsiednich województw.


W dziedzinie geodezji wykonujemy:

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych (budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej) - w formie analogowej lub numerycznej,

- Mapy zasadnicze (w formie analogowej lub numerycznej),

- Wytyczenie budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej,

- Inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej,

- Podziały nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,

- Połączenia nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,

- Rozgraniczenia,

- Wznowienia znaków granicznych oraz okazania granic ewidencyjnych,

- Mapy do celów prawnych,

- Ekspertyzy, badanie i regulacje stanów prawnych (m.in. do ksiąg wieczystych),

- Dokumentacje do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,

- Inne prace (np. pomiary i obliczenie powierzchni zasiewów dla potrzeb kontroli ARiMR),

- Opinie sądowe.


W dziedzinie wyceny nieruchomości wykonujemy wyceny różnych rodzajów nieruchomości do różnych celów.